Acasa Educație-Tineret PROIECT EDUCAȚIONAL FINALIZAT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VALEA SPINULUI” NĂSĂUD

PROIECT EDUCAȚIONAL FINALIZAT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VALEA SPINULUI” NĂSĂUD

Publicat de Radu SÎRBU

În perioada 15.11.2020-15.12.2020, la Școala Gimnaziala Valea Spinului s-a derulat proiectul ATELIER DE EDUCAȚIE SENZORIALĂ PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VALEA SPINULUI”.

Proiectul în valoare de 2234 euro a fost câștigat în cadrul competiției naționale a programului de microgranturi 2020 MEC/CoE, INTERVENȚIE DE URGENTĂ ÎN ȘCOLILE DEZAVANTAJATE DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA FACILITĂRII ACCESULUI ELEVILOR LA EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DE CALITATE, în parteneriat cu Consiliul Europei.

Activitățile propuse în acest proiect urmăresc conceptele fundamentale ale educației incluzive, și anume:
• valorizarea diversităţii
• dreptul de a fi respectat
• demnitatea fiinţei umane
• nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale
• planificarea
• responsabilitatea colectivă
• dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale
• dezvoltarea profesională
• şanse egale.

Serviciile proiectului asigură creșterea gradului de participare a tuturor elevilor.
În cadrul acestui proiect s-au desfășurat activități de remediere educațională a 20 de elevi cu CES din Școala Gimnazială Valea Spinului, activități adaptate predării online, cu materiale specifice tematicii proiectului. Profesorii cuprinși în activitățile proiectului au desfășurat în regim de voluntariat activități de remediere și recreere, contribuind la consolidarea parteneriatului școala-elev-părinte.

Proiectul vizeaza promovarea extinsa a rezultatelor obtinute, prin sustinerea dezvoltarii ulterioare a proceselor educationale la nivelul instituţiei implicate, cât şi prin replicarea la nivelul extins ( la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” ), prin activităţi de promovare directă, prin materiale de informare/diseminare, portal, forum şi website de proiect, prin studii şi sesiuni de diseminare a bunelor practici, în final modelul propus putând fi preluat, îmbunatatit şi dezvoltat. De asemenea se vizeaza şi un impact la nivel de politici şi strategii educaţionale, având în vedere că la final va propune un model validat, inovativ de intervenţii funcţionale pentru dezvoltarea şi îmbunatatirea proceselor educationale desfăşurate la clasă, bazat pe utilizarea mijloacelor TIC în procesul de predare – învăţare – evaluare, model care sa fie preluat si extins şi la alte segmente ale sistemului educațional local.

Coordonator de proiect,
Prof. drd. Emilia Bidică

Related Articles

Leave a Comment