Acasa Actualitate ”Silvania Internațional” Lunca Ilvei rămâne un exemplu de bună practică: amprenta de carbon pentru firme și localități va fi determinată prin Centrul de Cercetare, Inovare și Formare Profesională

”Silvania Internațional” Lunca Ilvei rămâne un exemplu de bună practică: amprenta de carbon pentru firme și localități va fi determinată prin Centrul de Cercetare, Inovare și Formare Profesională

Publicat de Radu SÎRBU

Pe data de 14 aprilie, Centrul Europe Direct Bistrița a organizat conferința online “Împreună pentru viitor!”, evenimet în care au fost expuse teme ce au atins soluțiile bugetare și politice abordate de Comisia Europeană în sprijinul cetățenilor, companiilor și autorităților.

Printre conferențiari s-a numărar și omul de afaceri Emil Iugan, managerul general al firmei ”Silvania Internațional” Lunca Ilvei, acesta atingând subiectul legat de provocările generate de tranziția digitală verde pentru intreprinderi în special pentru IMM-uri.

Emil Iugan a declarat că, mai nou, prin Centrul de Cercetare, Inovare, Proiectare și Formare Profesională ce funcționează pe lângă ”Silvania Internațional” sunt în pregătire activități de determinare și management a amprentei de carbon la operatorii economici dar și de unitățile administrativ-teritoriale din zonă, cu scopul reducerii aceastei poluatoare amprente de carbon în concordanță cu prevederile Pactului Verde European. Totodată, a anunțat Emil Iugan”, Centrul de la Lunca Ilvei va fi atestat să asiste operatorii economici și UAT-urile pentru a produce certificate de carbon printr-o schemă voluntară proprie.

Iată discursul Emil Iugan la conferința organizată de Europe Direct Bistrița:

Vă felicităm pentru organizarea acestei conferințe și vă mulțumim la toți cei care și-au expus ideile din care, trebuie să recunosc, că am aflat și am învățat foarte multe lucruri.

În ceea ce mă privește, doresc să mă refer în continuare la punctul numărul 3 al acestei conferințe, respectiv: provocările generate de tranziția digitală verde.

Noi am simțit nevoia realizării unui concert la nivelul localităților de munte în principal, privind dezvoltarea locală și încă din 2014 în cadrul revistei Piața Financiară am dezvoltat un concept pe care noi l-am denumit la vremea respectivă Sistem Local de Dezvoltare Integrat pe Baza Resurselor Locale, acest sistem fiind preluat din revista CEMONT Europeană a Muntelui în urma căreia neam mai modernizat viziunea și ideile iar în data de 3 octombrie 2019 noi am înființat primul centru de cercetare, inovare și promovare a acestor idei în cadrul firmei ”Silvania Internațional” din Lunca Ilvei, în 2020 acest centru de cercetare fiind acreditat de Ministerul Educației și Cercetării ca singurul centru de cercetare privat cu activitate de cercetare în domeniul lemnului, bioeconomiei și activităților de management a amprentei carbonice.

Avem foarte multe obiective și activități, însă eu am să vă prezint doar cele legate de tema care face obiectul dezbaterii din astăzi și anume: ”Bioeconomia circulară locală”, care acoperă toate sectoarele și sistemele care se bazează pe resurse biologice, animale, plante produse din lemn, biomasă, inclusiv deșeuri organice, ea incluzând și interconectând toate sectoarele de producție primară care utilizează și produc resurse biologice și toate sectoarele economice și industriale care utilizează resurse și procese biologice pentru a produce alimente, furaje, produse din lemn, construcții, bioproduse, energie, servicii, etc.

Bioeconomia sustenabilă este necesară pentru a construi un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon în conformitate cu obiectivele acordului de la Paris și a Pactului Verde European. Eu cred că unul din obiectivele pentru realizarea acestui deziderat: Bioeconomia circulară, este gestionarea durabilă a resurselor naturale și noi vorbim de un concept la nivel local care poate să fie un bazin format din mai multe localități care au cam aceleași resurse de bază și aceste resurse naturale sunt mai importante ca niciodată în contextul actual ce este caracterizat de intensificare a presiunilor asupra mediului și de pierderea biodiversității.

O altă temă care ne preocupă pentru realizarea acestui sistem de bioeconomie locală circulară este consolidarea competitivității și crearea de locuri de muncă la nivel local, în scopul dezvoltării economiei locale pe baza folosirii inteligente a resurselor pe care le avem într-un sistem integrat, care se ducă la bunăstare și la stabilizarea forței de muncă, în special în zonele de munte unde asistăm la o depopulare masivă. Bioeconomia locală are un potențial de a construi o sursă importantă de diversificare a veniturilor pentru fermieri, silvicultori, pescari precum și de a stimula economiile rurale locale prin sporirea investițiilor în competențe, în cunoștință, în inovare și noi modele de afaceri. Această activitate de creare și de consolidare a forței de muncă se va baza principal pe resursele regenerabile durabile disponibile la nivel local și pe progresele înregistrate în domeniul științei și tehnologia inovațiilor care fuzionează în mediile digital, fizic și biologic.

Vreau să închei acest discurs cu expunerea a trei activități care ne preocupă, în special în perioada aceasta prin Centrul de Cercetare, Inovare și Promovare a Lemnului de la firma ”Silvania Internațional” Lunca Ilvei și anume: în primul rând vreau să vă spun că avem în lucru un protocol de audit al amprentei de carbon emisă de operatorii economici din zonă, din toate domeniile de activitate, precum și a unităților administrativ-teritoriale astfel încăt, până la începutul acestei veri, amprenta de carbon acestora va putea fi determinată interactiv prin intermediul aplicației online www.auditcarbon.ro.

A doua preocupare care o avem în prezent este aceea că Centrul de Cercetare pregătește activități de management a amprentei de carbon, activități menite pentru a reduce amprenta de carbon în concordanță cu prevederile Pactului Verde European.

În ceea ce privește cea de-a treia direcție a Centrului, ea constă în faptul că va asista operatorii economici și unitățile administrativ-teritoriale pentru a produce certificate de carbon pentru o schemă voluntară proprie, activitate ce va permite asigurarea unei noi surse de venit în funcție de activitățile pe care le desfășoară fiecare și în funcție de echilibrul care se realizează între emisiile de carbon și activitățile care absorb carbonul, undeva trebuie să se echilibreze acest lucru potrivit principiului: cel care îl va emite peste anumite limite va plăti iar cel care se va strădui va investi se va mobiliza activitatea și va reduce emisiile carbon va realiza venituri. Ne gândim și la autoritățile locale inclusiv mergând până la nivel de firma familiară de munte.

Vă invităm la ”Silvania Internațional”, suntem onorați să vă avem ca parteneri pentru avem nevoie de colaboratori și de asemenea eveniment de dezbatere cum a fost cel de astăzi. Vă mulțumesc!”

Ce este amprenta de carbon a companiei (Corporate Carbon Footprint)

Urmare a revoluției industriale, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) au crescut, contribuind la creșterea impactului activităților antropice asupra mediului înconjurător.

Amprenta de carbon este un instrument util pentru a identifica cantitatea de emisii pe care o produce o companie sau un produs și, în același timp, se poate folosi ca bază de plecare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale companiei.

Amprenta de carbon a companiei reprezintă un indicator ce măsoară emisiile totale de gaze cu efect de seră directe și indirecte rezultate din activitățile din cadrul companiei. Calculul amprentei de carbon pentru toate activitățile desfășurate la nivelul unei companii servește drept bază pentru programele de protecție a climei din cadrul corporației. Ideea este de a analiza, evalua și gestiona toate emisiile de gaze cu efect de seră rezultate.

Related Articles

Leave a Comment