Acasa Educație-Tineret Azi, începe un nou an școlar. Din nou, sub semnul pandemiei de coronavirus

Azi, începe un nou an școlar. Din nou, sub semnul pandemiei de coronavirus

Publicat de Radu SÎRBU

13 septembrie este o zi memorabilă și mult așteptată de majoritatea copiilor care astăzi se întorc în bănci. Dacă în anii precedenți, înainte de criza sanitară, emoțiile și bucuriile începerii unui nou an școlar erau structurate altfel, în principal pe emoțiile bobocilor și bucuria revederii colegilor, astăzi totul parcă are alte dimensiuni. Emoțiile nu mai sunt date numai de noi începuturi ci și de nesiguranța evoluției pandemiei. Dincolo de stările emoționale, anul școlar 2021-2022 începe azi cu speranță, cu bune și…mai puțin bune.

Majoritatea școlilor din județ vor organiza festivități de deschidere a anului școlar, mai simple sau mai ample, după cum le permite spațiul dar și situația medicală din localitatea respectivă. Sunt școli care vor organiza festivitate de deschidere doar pentru bobocei, altele pentru toți elevii dar fără prezența părinților sau festivități restrânse la nivel de clasă.

Structura anului şcolar 2021-2022 (conform Ordinul ME nr. 3243/2021):
Anul şcolar 2021 – 2022 a început la data de 1 septembrie 2021, se încheie la data de 31 august 2022 şi are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 încep pe 13 septembrie 2021. Prin excepţie de la aceste prevederi:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;
c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.
Anul şcolar 2021 – 2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

– Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.

În perioada 25 – 31 octombrie 2021, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022.

– Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022.

Vacanţă de primăvară: 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022.

Vacanţa de vară: 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului şcolar 2022 – 2023.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” se va desfăşura în perioada 8 – 14 aprilie 2022. Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele). Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în perioada dedicată programului „Şcoala altfel”.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului „Şcoala altfel”, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare. În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Calendarul examenelor/ evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/ atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului Educaţiei.

Related Articles

Leave a Comment