Home » SCRISOAREA PRIMARULUI MIRCEA ROMOCEA CĂTRE LOCUITORII ORAȘULUI NĂSĂUD

SCRISOAREA PRIMARULUI MIRCEA ROMOCEA CĂTRE LOCUITORII ORAȘULUI NĂSĂUD

Publicat de Radu SÎRBU
2911 Vizualizari

Dragi năsăudeni,
Administrația publică locală năsăudeană a desfășurat o serie de activități, în decursul anilor, menite să susțină creșterea calității vieții cetățenilor. Calitatea vieții unei localități este dată de calitatea aerului, a mediului înconjurător, a infrastructurii, a serviciilor către populație, dar și a accesului la educație și cultură. Administrația locală a realizat toate demersurile necesare astfel ca, printr-un program complex de proiecte și investiții, să se continue modernizarea orașului, an de an. Bugetul local a fost orientat către obiective importante, menite să ducă la creșterea calității vieții cetățenilor orașului, astfel încât 30-40% din bugetul local aferent fiecărui an fiind alocat secțiunii de dezvoltare. În cele de mai jos vă invităm să vizualizați câteva dintre proiectele administrației locale derulate în anul 2019, precum și viitoarele proiecte pe care administrația publică dorește să le implementeze începând cu anul 2020.

Cu deosebit respect: Mircea ROMOCEA, primarul orașului Năsăud.

PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2019:
Cu sprijinul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în anul 2019 s-au derulat două mari proiecte pentru orașul Năsăud. Este vorba despre proiectul de Modernizare a Drumului Național DN 17 D ( Năsăud-Ilva Mică-Rodna-Valea Mare)- asfaltarea tronsonului de drum DN 17 C care tranzitează orașul Năsăud, în lungime de aprox. 4,5 km și Programul de alimentarea cu apă potabilă pentru orașul Năsăud (rețele de apă extinse cu 1,6 km, reabilitarea rețelelor de distribuție apă 5,3 km) precum și Reabilitarea/modernizarea canalizării orașului Năsăud (extinderea rețelelor de canalizare cu 8,6 km; reabilitarea rețelelor de canalizare – 4,2 km; construirea a 7 stații de pompare a apei uzate, precum și construirea de conducte de refulare apă uzată – 1,7 km. Toate aceste investiții pentru populație au fost realizate de Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Bistrița-Năsăud, fără sume alocate de la bugetul local.
Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Spital orășenesc Năsăud”, Primăria orașului Năsăud, alături de alte 22 de primării membrii fondatori ai asociației, au investit în dotări și echipamente pentru Spitalul Orășenesc “Dr. George Trifon” din Năsăud, în valoare de: 351.497,50 lei.

Amintim în rândurile ce urmează, principalele proiecte derulate în anul 2019, unele finalizate, altele în curs de implementare:

1.„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A UNOR BLOCURI DE LOCUINȚE DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, ETAPA I” – 9 blocuri de locuințe cu un număr de 292 de apartamente ce vor fi reabilitate termic – proiect în implementare.

2.“MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”– modernizarea a unui număr de 7,5 km de drumuri agricole – proiect în implementare.

3.“EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A SPITALULUI ORĂȘENESC DR. GEORGE TRIFON, DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – peste 10.000 de mp de fațadă reabilitată și înlocuirea totală a instalației termice, precum și achiziționarea unei centrale noi, eficiente pentru spital – proiect în implementare.

4.„REABILITARE/DOTARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU PROIECTUL CENTRU DE ZI PENTRU VÂRSTNICI ȘI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, ORAȘ NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – servicii sociale și de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 150 de beneficiari direcți – proiect în implementare.

5.“CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ LIVIU REBREANU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – realizarea unei construcții de tip funerar, la standarde europene, pentru locuitorii din cartierul Liviu Rebreanu și angajarea unui administrator- proiect în implementare.

6.“CONSTRUCȚIE PENTRU CEREMONII FUNERARE, ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ LUȘCA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – realizarea unei construcții de tip funerar, la standarde europene, pentru locuitorii din cartierul Lușca și angajarea unui administrator- proiect în implementare.

7.“REAMENAJARE FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ, SITUATĂ ÎN PARCUL CENTRAL AL ORAȘULUI NĂSĂUD” –realizarea unei fântâni arteziene în parcul central al orașului, dotată cu senzori de vânt și de ploaie, automatizată, cu jocuri de lumini – proiect finalizat.

8.„SERVICII SOCIALE PENTRU SENIORII COMUNITĂȚII NĂSĂUDENE” – servicii sociale și de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 150 de beneficiari direcți- proiect a cărui implementare va începe la data de 1 iulie 2020.

9.„POD CU O BANDĂ DE CIRCULAȚIE PESTE RÂUL SOMEȘ, ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – locuitorii din cartierul Lușca vor avea acces direct peste Râul Someș, prin intermediul acestui pod, prevăzut cu o bandă de circulație, dar și cu trotuare pentru pietoni – proiect în implementare.

10.„MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -patru străzi și trotuare din orașul Năsăud (Str. Valea Caselor, Str. Găgi, Str. Mihai Eminescu, Str. Horea) au fost modernizate și asfaltate (în proporție de 90%), aprox. 5 km de drum reabilitate și modernizat – proiect în implementare.

11.“MODERNIZARE PARCUL MIC AL ORAȘULUI NĂSĂUD (PARCUL FERDINAND)” vis-a vis de Policlinica veche – proiect finalizat.

12.REFACERE TROTUARE ȘI GARDURI DE PROTECȚIE LA INTERSECȚIA STRĂZII BULEVARDUL GRĂNICERILOR CU STR. MIRON CRISTEA (zona Farmacia Someșana) și înlocuire borduri (ambele sensuri) pe B-dul Grănicerilor – proiect finalizat.

DCIM\101MEDIA\DJI_0704.JPG

13.“REALIZARE PARCARE NOUĂ ȘI BOXE DEPOZITARE LEMNE ÎN CARTIERUL DE BLOCURI AL ORAȘULUI NĂSĂUD” – proiectul realizat din bugetul local, presupune realizarea unei suprafețe acoperite cu pavaj de 3.261 mp, parcări 104 locuri, boxe metalice pentru depozitare 62 bucăți, spații verzi noi amenajate 324 mp (loc de joacă aferent blocului Creșă), realizarea rețelei de scurgere a apei pluviale, prevăzută cu 8 guri de scurgere, extindere și modernizare iluminat public – proiect în implementare.

14.„CONSTRUIRE PARC FITNESS, SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI PROGRESUL DIN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” – în anul 2019 a fost amenajat în incinta stadionului orășenesc Năsăud, un parc de fitness modern pentru practicarea sportului în aer liber de către cetățenii orașului Năsăud și nu numai -proiect finalizat.

15.“MODERNIZARE TROTUARE STRADA ANDREI MUREȘANU, ORAȘ NĂSĂUD” – o strada de aproximativ 160 ml, cu trotuarele aferente și cu o semnalizare rutieră nouă, modernizată din bugetul local – proiect finalizat.

16.“REFACERE DRUM CALAMITAT ÎN CARTIERUL LUȘCA – ORAȘ NĂSĂUD” – proiect finalizat.

PROIECTE NOI CE VOR FI DEMARATE ÎN ANUL 2020:

1.REABILITAREA/ ASFALTAREA PRINCIPALELOR STRĂZI DIN ORAȘ – un număr de 11 străzi cu trotuarele adiacente, din orașul Năsăud, vor fi modernizate și asfaltate.

Un prim proiect care prevede asfaltare a 7 străzi din orașul Năsăud, a cărui contract de finanțare a fost semnat în anul 2019, este proiectului “CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”. Proiectul prevede:
• Reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și a trotuarelor pentru 7 străzi din oraș: Str. Comoarei, Str. Avram Iancu, Str. Vasile Naşcu, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Dumitru Vârtic, Str. Andrei Mureşanu (finalizată) şi Str. Crişan.
• Achiziționarea a 5 autobuze electrice – trei autobuze electrice mici, de 11 locuri și 2 mari, de aproximativ 26 locuri.
• Construirea unui depou aferent transportului public local de călători inclusiv infrastructura tehnică aferentă.
• Construirea a 32 de stații de așteptare pentru călători.
• Crearea unui sistem de management al traficului si „e-ticketing”.

Cel de-al doilea proiect inițiat de administrația locală și depus spre finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare Investițional este proiectul REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, L = 868 ml, proiect ce prevede reabilitarea infrastructurii rutiere, precum și a trotuarelor, pentru 4 străzi din oraș: Str. Viei, Str. Iuliu Moisil, Str. Cloșca și Str. Valea Podului.

2.REGENERARE URBANĂ A CARTIERULUI DE BLOCURI “GRĂNICERI SUD” – amenajare spații verzi, iluminat public eficientizat, amenajare parcări și anvelopări de blocuri de locuințe.

3.“COMPLEX SPORTIV MULTIFUNCȚIONAL ȘI DE AGREMENT ÎN ORAȘUL NĂSĂUD” – a investiție de aproximativ 8 milioane de euro, cu finanțare de la bugetul de stat și co-finanțare de la bugetul local.

4.REABILITARE/MODERNIZARE/DOTARE ȘCOLI DIN ORAȘUL NĂSĂUD – Reabilitarea/modernizarea și dotarea Colegiului Național “George Coșbuc” (din fonduri europene sau de la bugetul de stat, în valoare aprox. de 5 milioane de Euro), Eficientizarea clădirii Liceului Economic (din Fonduri norvegiene) și anveloparea clădirii Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud (din buget local)

5.VARIANTĂ OCOLITOARE A ORAȘULUI NĂSĂUD – realizarea a unei variante ocolitoare pentru orașul Năsăud, în lungime de 4,5 km și a unui pod peste râul Someș, în valoare de aproximativ 9,5 milioane de Euro.

Pe lângă aceste 5 mari proiecte pe care dorim să le realizăm împreună cu echipa Primăriei Orașului Năsăud și cu sprijinul dumneavoastră, a contribuabililor persoane fizice și juridice, pentru anul 2020 conturăm și alte proiecte importante pentru comunitate, cum ar fi:
1.Bloc de locuințe pentru specialiști în orașul Năsăud.
2.Modernizare și dotare sală de sport aparținând de Școala de Aplicație și amenajare curte interioară.
3.Achiziționarea de teren pentru extinderea cimitirului multiconfesional al orașului Năsăud.
4.Reasfaltare și rebordurare a principalelor străzi din cartierul de blocuri năsăudean.
5.Realizarea unui nou Plan Urbanistic General al orașului Năsăud.
6.Digitalizarea activității administrației publice locale.
7.Proiecte educaționale și culturale pentru oraș.
8.Continuarea implementării proiectelor câștigătoare.

Vă mulțumesc pe această cale pentru contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră, la dezvoltarea comunității și vă invit să vă implicați și în continuare în proiectele de viitor ale orașului nostru.

Cu deosebită considerație,
Mircea ROMOCEA,
Primarul orașului Năsăud

STIRI - NOUTATI SIMILARE

Leave a Comment

* Prin postarea comentariului sunteti de acord cu stocarea detaliilor pe site-ul nostru.
* Comentariile vor fi moderate de un administator inainte de a fi postate si publicate pe site.

Acest website foloseste "cookies" pentru a imbunatatii calitatea si experienta de navigare! Am înțeles | Accept Vezi ce sunt "cookies"